Najpredávanješie produkty

Nové produkty

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú predaj a kúpu tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim. Pričom predávajúcim je JARMOKSHOP a kupujúcim je právnická alebo fyzická osoba, ktorá na objednanie tovaru využila telefonicky, alebo elektronický internetový obchodný systém prevádzkovaný predávajúcim na adrese 
www.jarmokshop.sk

Akékoľvek odchýlky od obchodných podmienok majú platnosť len vtedy, ak sú v uzatvorenej kúpnej zmluve výslovne uvedené a sú odsúhlasené obidvoma stranami.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.jarmokshop.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými a reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplne vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

3. Práva a povinnosti obidvoch zmluvných strán

Práva a povinnosti Predávajúceho:

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Práva a povinnosti Kupujúceho:

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov.

- zaplatiť za tovar v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v dňoch odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme ( na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo, uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, ktorá mu vznikla pri pokuse o doručenie tovaru kupujúcemu a následnom doručení tovaru späť k predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu ( množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 100 Eur. žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo e-mailom. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

4. Ceny tovarov

Ceny v internetovom obchode www.jarmokshop.sk sú platné v čase objednávania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Predávajúci nie je platcom DPH. Ceny tovaru sú konečné. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Ku každej zásielke je priložená faktúra, ktorá je dokladom o predaji. Faktúra môže byť zaslaná kupujúcemu aj e-mailom, a slúži zároveň ako dodací list.

5. Platby za tovar

Kupujúci môže za objednaný tovar zaplatiť jednou z možností:

a) platba prevodným príkazom na účet Predávajúceho ( na základe faktúry)

b) Platba priamym vkladom na účet Predávajúceho

c) v hotovosti pri preberaní zásielky priamo prepravcovi

6. Ceny za dopravu tovarov v rámci SR

a) dobierka Slovenkou poštou

b) expresná doprava kuriérom (od 7 do 12 Eur v závislosti od hmotnosti)

c) osobný odber v sídle firmy predávajúceho počas pracovnej doby ( je potrebné dohodnúť vopred)

 

7. Dodanie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa prevádzkových činností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba odoslania tovaru Kupujúcemu sa pohybuje v rozmedzí 1-7 pracovných dní od objednávky. Pri tovare, ktorý nie je na sklade predávajúci vopred upozorní kupujúceho e-mailom, alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tovaru a kupujúci bude mať možnosť objednávku stornovať, prípadne ju zmeniť.

8. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po tejto dobe predávajúci začne objednávku realizovať. Zrušenie objednávky je potrebné zaslať na e-mail:

9. Potvrdenie o zrušení objednávky bude zaslane obratom

10. Vrátenie tovaru

Tovar zakúpený v internetovom obchode www.jarmokshop.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia, podľa 12 zákona 108/2000Z.z., Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Tovar vrátený dobierkou nebude prijatý. Cena za tovar bude kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.